IndAut is een bedrijf, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en implementeren van software bestemd voor de industrie. Hierbij wordt ieder project op maat geleverd.

Productiebedrijven en toeleveranciers spelen vaak met diverse vragen die vrijwel allemaal op hetzelfde neerkomen: "Hoe kan ik met mijn huidige machinepark nog efficiënter werken?". IndAut biedt u de expertise, de oplossingen en de ondersteuning om dit met een zeer korte terugverdientijd te realiseren. Wij kunnen op veel gebieden besparingen en optimalisatie realiseren. Zo kunt u denken aan reductie van programmeertijd, reductie van cyclustijden, verbetering van de kennis van uw mensen, reductie van machinetijden en veel meer.

Wij staan garant voor perfecte:
  • PLC-besturingen
  • Mechanisatie
  • Automatisering van productieprocessen en informatiesystemen

Projecten die voor klanten gerealiseerd worden hebben als doelstelling:
  • Optimalisatie: beter en efficiënter kunnen produceren
  • Rapportage en registratie: verkrijgen van de procesinformatie
  • Visualisatie: een functionele weergave van het proces
  • Track & trace: informatie over het product, zoals wanneer heeft er voor het laatst een bewerking plaatsgevonden
  • Bewaking: waarschuwingen bij foutsituaties

Ons team van professionals is in staat relaties te adviseren en mogelijke oplossingen aan te dragen welke kunnen leiden tot een beter rendement en een hogere efficientie van productieprocessen.

Wij hechten grote waarde aan duidelijke communicatie. Communicatie waarop de klant kan vertrouwen. Regelmatig overleg en voortgangsrapportages horen daarbij.