Project Management

In alle projecten is het belangrijk overzicht te houden. Goed en deskundig projectmanagement is cruciaal voor een geslaagd project. IndAut heeft ruime ervaring met projectmanagement voor totaalprojecten, waarbij expertise en inzicht in de engineering van installaties en hard- en software een vereiste is.

De gefaseerde aanpak van het project en de juiste beslismomenten zijn van cruciaal belang voor het bereiken van het doel, een innovatief, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.

Onze organisatie en werkwijze zijn gericht op de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, maar ook op de informatieverstrekking en organisatie, die in ieder project in uitvoering door één projectleider wordt verzorgd en bewaakt. Eén aanspreekpunt bevordert niet alleen de communicatie maar bespaart ook tijd en geld.